Τετάρτη 18 Μαΐου 2022
decrease font size reset font size increase font size
Ελληνικά English
Βαγγέλης Καράογλου Αγγελική Καράογλου Ορέστης Αράπογλου

Καλώς ήρθατε

Η Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΕ είναι μια εταιρία που ασχολείται γενικά με την λογιστική και φορολογική οργάνωση των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και με την διεκπεραίωση οποιουδήποτε φορολογικού, λογιστικού, οργανωτικού, εργατικού και διοικητικού προβλήματος που θα αντιμετωπίσει μια οικονομική μονάδα.

Επί πλέον η Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΕ παρέχει τις λογιστικές και οικονομικές υπηρεσίες της στον ευρύτερο χώρο του Δημοσίου, όπως Δημόσιες μονάδες υγείας, ΟΤΑ και λοιπά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

Οργανώνει και ελέγχει με απόλυτη εμπιστοσύνη και εχεμύθεια το λογιστήριο, την διαχείριση και τις οικονομικές υπηρεσίες μιας εταιρίας και Δημοσίων Οργανισμών.

Το λογιστήριο, οι οικονομικές υπηρεσίες και η διεύθυνση μιας σύγχρονης επιχείρησης ή ενός οργανισμού καλούνται να επιλύσουν ένα σωρό θέματα σε συνδυασμό ή μεμονωμένα και οπωσδήποτε χρειάζονται την άμεση σωστή και τεκμηριωμένη λύση.

Για αυτό το λόγο η Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΕ δημιούργησε εξειδικευμένα τμήματα ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στην σωστή παρακολούθηση όλων των θεμάτων που συνήθως απασχολούν τις επιχειρήσεις και γενικά κάθε οικονομική μονάδα.

Οδηγός για τις Συντάξεις του ΙΚΑ
Φορολογικός Οδηγός 2015
Ημερολόγιο
Οδηγός για τις Συντάξεις του Δημοσίου