Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Η Karaoglou οργανώνει το λογιστήριο σας δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Με βαθιά γνώση των ζητημάτων και μεθοδικότητα, εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες λογιστικές πρακτικές για τις οικονομικές καταστάσεις και τους ισολογισμούς της επιχείρησής σας. Παράλληλα, η Karaoglou αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχό σας στην εκπαίδευση και υποστήριξη των ανθρώπων που αποτελούν το λογιστήριο της επιχείρησης σας. Με μια άρτια καταρτισμένη ομάδα, η Karaoglou αναλαμβάνει εξολοκλήρου την ανάθεση (outsourcing) του συνόλου των λογιστικών υπηρεσιών μιας εταιρείας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

i) Λογιστική Επίβλεψη και οργάνωση Επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής
ii) Περιοδικά οικονομικά αποτελέσματα, custom made Υπηρεσίες Reporting και Προϋπολογισμού
iii) Υπηρεσίες και Υποστήριξη Λειτουργιών e-books (My Data)
iv) Υπηρεσίες Κοστολόγησης Παραγωγής
v) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με ΕΛΠ και IFRS
vi) Διεκπαιρέωση πάσης φύσεως εργασιών στις Δημόσιες Υπηρεσίες - Φορείς
vii) Διεκπεραίωση διαδικασίας σύστασης στην ΥΜΣ & οργάνωση νέων επιχειρήσεων και καθοδήγηση υπαλλήλων
viii) Υπηρεσίες μετάβασης σε νέα προγράμματα ERP
ix) Εσωτερικός έλεγχος επιχειρήσεων
x) Συμβουλευτικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

i) Πλήρης εφαρμογή του ΠΔ 146/2003: ενημέρωση και έλεγχος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής
ii) Πλήρης παραμετροποίηση Λογισμικών προγραμμάτων
iii) Σύνταξη Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
iv) Σύνταξη Ισολογισμού Έναρξης και Λήξης
v) Πλήρης εφαρμογή του ΠΔ 205/1998 και της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας όπως ισχύει
vi) Κατάρτιση μηνιαίων και ετήσιων απολογισμών
vii) Κατάρτιση συμβάσεων, σύνταξη μισθολογικών καταστάσεων, σύνταξη καταστάσεων ασφαλιστικών ταμείων και αποστολή αρχείων στην ΕΑΠ
viii) Παρακολούθηση Μητρώου Δεσμεύσεων και σύνταξη Προϋπολογισμών
ix) Συνεχής Ενημέρωση και Εκπαίδευση στελεχών και διοικητικών υπαλλήλων

Επικοινωνήστε μαζί μας

για να βρούμε την κατάλληλη λύση για την επιχείρησή σας