Καινοτόμες Υπηρεσίες

Καινοτόμες Υπηρεσίες

Η σημασία της πρόληψης είναι η ιδέα πάνω στην οποία βασίζονται οι καινοτόμες υπηρεσίες της Karaoglou. Είναι καλό να μπορείς να λύνεις προβλήματα, αλλά είναι ακόμα καλύτερο να κάνεις έγκαιρα όσα πρέπει για να μην δημιουργούνται προβλήματα. Η σωστή προετοιμασία, που βασίζεται στην πολύπλευρη τεχνική γνώση των στελεχών μας και στη σχέση εμπιστοσύνης που δομούμε με τους πελάτες μας, αποτελεί την εγγύηση για την άρτια λογιστική εικόνα της επιχείρησής σας.
Η Karaoglou αναλαμβάνει τη διενέργεια φορολογικών διαγνωστικών ελέγχων με custom μοντέλα, με τα οποία μετρά προληπτικά τους φορολογικούς κινδύνους, κάνοντας τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με την ελληνική νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό προσομοιώνει ελέγχους φυσικών προσώπων με έμμεσες τεχνικές ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των assets σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Επικοινωνήστε μαζί μας

για να βρούμε την κατάλληλη λύση για την επιχείρησή σας