Φορολογικά Θέματα

Φορολογικά Θέματα

Οι συνεχείς αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία δημιουργούν μία πολύπλοκη καθημερινότητα για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα. Με ενδελεχή ανάλυση των φορολογικών διατάξεων, εγχώριων και διεθνών, καθημερινή παρακολούθηση των νόμων, ερμηνευτικών εγκυκλίων, αποφάσεων δικαστηρίων και των ευρωπαϊκών οδηγιών, και εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους προληπτικού ελέγχου, η Karaoglou δείχνει τον δρόμο της υπεύθυνης φορολογικής αντιμετώπισης, χωρίς να αφήνει «ουρές» και εκκρεμότητες. Η εναρμόνιση της επιχείρησης με τη φορολογική νομοθεσία γίνεται πράξη με υπευθυνότητα, αξιοπιστία, εχεμύθεια και ευελιξία, απλοποιώντας την καθημερινότητα και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για κυρώσεις σε πιθανούς ελέγχους. Στην Karaoglou θα βρείτε την πιο ολοκληρωμένη υπηρεσία στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά την παροχή υποστήριξης σε ελέγχους (audit support) από τις αρμόδιες αρχές.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

i) Διεκπεραίωση ελέγχου νομικών προσώπων και διαδικασίες επιστροφής φόρων
ii) Συμβουλευτικές Φορολογικές Υπηρεσίες
iii) Διεθνής Φορολογία
iv) Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων (Συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές και εξαγορές)
v) Διασυνοριακές συγχωνεύσεις
vi) Ενδοομιλικές συναλλαγές (Transfer pricing)
vii) Διακοπές - Εκκαθαρίσεις εταιρειών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

i) Διεκπεραίωση ελέγχου φυσικών προσώπων
ii) Προετοιμασία, σύνταξη και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
iii) Κατάρτιση και σύνταξη εντύπου ανάλωσης κεφαλαίου
iv) Προετοιμασία και υποβολή Δήλωσης Πόθεν Έσχες
v) Υπηρεσίες φορολογίας κεφαλαίου (Σύνταξη δηλώσεων φόρων δωρεάς - κληρονομιάς, εκτίμηση προσδιορισμού αξίας μετοχών κλπ)
vi) Διαχείριση και επίλυση υποθέσεων που σχετίζονται με Φορολογικούς κάτοικους του εξωτερικού

Επικοινωνήστε μαζί μας

για να βρούμε την κατάλληλη λύση για την επιχείρησή σας