Μισθοδοσία/Εργατικά

Μισθοδοσία/Εργατικά

Η μισθοδοσία και τα εργατικά θέματα αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους στη λειτουργία μίας επιχείρησης. Οι αλλαγές στο Εργατικό Δίκαιο, όπως και στο Φορολογικό, είναι συνεχείς δημιουργώντας νέα εργατικά και ασφαλιστικά δεδομένα που κάθε επιχείρηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της για να μη βρεθεί εκτεθειμένη. Η Karaoglou σάς λύνει τα χέρια αναλαμβάνοντας τη μισθοδοσία της επιχείρησής σας αλλά και ρόλο συμβούλου στα εργατικά θέματα απασχόλησης προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και συμβάσεων. Σημείο αναφοράς των υπηρεσιών μας αποτελεί η εξολοκλήρου ανάθεση (outsourcing) της μισθοδοσίας σας στην εταιρεία μας.

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

i) Επεξεργασία όλων των απαραίτητων στοιχείων για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας
ii) Παραγωγή λογιστικών άρθρων μισθοδοσίας για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης
iii) Δημιουργία αρχείων τραπεζών για την κατάθεση των μισθών στους ατομικούς λογαριασμούς των εργαζομένων
iv) Πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού
v) Εκπόνηση προϋπολογισμού και σεναρίων κόστους μισθοδοσίας
vi) Σύνταξη όλων των απαραίτητων στοιχείων για συμμετοχή σε προγράμματα, συμπλήρωση ερωτηματολογίων ΕΛΣΤΑΤ και ελέγχους από το σώμα ορκωτών ελεγκτών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

i) Ηλεκτρονική υποβολή αρχείων: προσλήψεως-αποχωρήσεων, συμβάσεων εργασίας, ετήσιων και συμπληρωματικών πινάκων προσωπικού, γνωστοποίησης ετήσιων αδειών και υπερωριακής απασχόλης προσωπικού
ii) Αναγγελίες ειδικών εντύπων Πρακτικής Άσκησης, Συμβάσεων Μαθητείας και Θεωρητικής Κατάρτισης
iii) Υποβολή αιτήσεων ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας μέσω ΟΑΕΔ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

i) Απογραφή της εταιρείας στον ΕΦΚΑ και στα λοιπά επικουρικά ταμεία
ii) Δηλώσεις μεταβολών στοιχείων της επιχείρησης στον ΕΦΚΑ
iii) Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ)
iv) Σύνταξη και υποβολή όλων των καταστάσεων εισφορών λοιπών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΤΑΥΦΕ, ΤΕΑΥΦΕ κλπ.)
v) Αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών και έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

i) Υποβολή αιτήσεων πρόσθετων στοιχείων ή εξηγήσεων έπειτα από έλεγχο
ii) Υποβολή αιτήσεων χορήγησης άδειας εργασίας κατά την Κυριακή ή ημέρα Αργίας.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

i) Προετοιμασία και υποβολή αρχείου μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών
ii) Έλεγχος παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών ανά εργαζόμενο και αποστολή εντύπου βεβαιώσεων αποδοχών κατά το κλείσιμο του έτους για προσωπική χρήση κατά την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων

ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΜΑΣ

i) Υποστήριξη σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα
ii) Συνεχής ενημέρωση για αλλαγές σε θέματα ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας
iii) Υποστήριξη σε θέματα αρχειοθέτησης ή άλλων εσωτερικών διαδικασιών που αφορούν θέματα της μισθοδοσίας

Επικοινωνήστε μαζί μας

για να βρούμε την κατάλληλη λύση για την επιχείρησή σας