Τετάρτη 18 Μαΐου 2022
decrease font size reset font size increase font size
Ελληνικά English

Δομή - Οργάνωση

Η Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΕ διαθέτει και διατηρεί ένα από τα τελειότερα συστήματα μηχανογράφησης που καλύπτει τους τομείς της λογιστικής παρακολούθησης και επίβλεψης των επιχειρήσεων, μισθοδοσίας, κοστολόγησης, ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, παρακολούθησης Ανωνύμων Εταιριών σε συνδυασμό με το Ν.2190/20, Ισολογισμών και γενικά οικονομικών καταστάσεων και συντονίζονται από τα παρακάτω τμήματα που είναι δομημένη η εταιρία:
Α. ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Γ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & MARKETING
Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΣΤ. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ζ. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η. ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Θ. ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ν.2190/20
Κ. ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΩΝ
Λ. ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Μ. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ν. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Τα ανωτέρω τμήματα λειτουργούν αυτόνομα και παράλληλα συνδέονται και συνεργάζονται προκειμένου το επίπεδο των υπηρεσιών να είναι ψηλού επιπέδου σύμφωνα με τα πρότυπα που επιβάλλει και οριοθετεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας και κατ' επέκταση το Δ.Σ. της Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΕ.

Οργανόγραμμα Β. Καράογλου ΑΕ

Οδηγός για τις Συντάξεις του ΙΚΑ
Φορολογικός Οδηγός 2015
Ημερολόγιο
Οδηγός για τις Συντάξεις του Δημοσίου